Сонин

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №7
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №7

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины шинэ дугаар гарлаа. 2022 оны анхны дугаарыг та бүхэн хүлээн авна уу.

Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин
Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс “Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин” гарын авлагыг та бүхний хүртээл болгож байна.

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №6
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ СОНИН №6

Боловсролын магадлан итгэмжлэл сонины шинэ дугаар гарлаа. 2021 оны отгон дугаарыг та бүхэн хүлээн авна уу.