Сэтгүүл

“БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ” СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА 2022
“БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ” СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА 2022

Эрхэм судлаачид та бүхнийг Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс жилд нэг удаа эрхлэн гаргадаг хөндлөнгийн хянан ...

"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН  ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ  СУРАЛЦАГЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.
"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ СУРАЛЦАГЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.

"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" хянан магадлагаа бүхий сэтгүүлд шинэ өгүүлэл нийтлэгдлээ. Та бүхэн танилцана уу. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ...

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын холимог сургалтын хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.
"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын холимог сургалтын хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.

"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" хянан магадлагаа бүхий сэтгүүлийн эхний өгүүлэл нийтлэгдлээ. Та бүхэн танилцана уу. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ...

Сэтгүүлийн редакцын зөвлөл
Сэтгүүлийн редакцын зөвлөл

Ерөнхий редактор: О. Янжмаа (PhD), Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн дэд дарга, Ажлын албаны ...

Зорилго, хүрээ
Зорилго, хүрээ

Боловсролын чанарын баталгаажуулалт, менежмент, хөгжилтэй холбоотой эмпирик судалгааны өгүүллийг хүлээн авч, хэвлэхийг урьтал болгоно. Бүх шатны ...

Хянан магадлагаа
Хянан магадлагаа

“Боловсролын магадлан итгэмжлэл” сэтгүүлд ирүүлсэн бүх бүтээлд хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийнэ. Хянан магадалгааг нэрээ нууцалсан хоёроос ...

Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл
Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл

Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл Монгол, англи хэл дээрх судалгааны өгүүлэлтэйШаардлага хангасан өгүүллийг тухай бүрд нь онлайнд байршуулна. ...