"Чанарын дотоод баталгаажуулалт" цахим сургалтын материалууд

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж"
"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж"

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж" 2 дахь хэвлэл хэвлэгдэн гарлаа. Гарын авлагын цахим ...

"Чанарын дотоод баталгаажуулалт" цахим сургалтын материалууд
"Чанарын дотоод баталгаажуулалт" цахим сургалтын материалууд

INQAAHE-ийн сургагч багш нарын сургалтын слайд           INQAAHE mon/eng      ...