САН

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын холимог сургалтын хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.
"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын холимог сургалтын хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээ" сэдэвт өгүүлэл нийтлэгдлээ.

"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" хянан магадлагаа бүхий сэтгүүлийн эхний өгүүлэл нийтлэгдлээ. Та бүхэн танилцана уу. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ...

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж"
"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж"

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж" 2 дахь хэвлэл хэвлэгдэн гарлаа. Гарын авлагын цахим ...

Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл
Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл

Ерөнхий редактор: О. Янжмаа (PhD), Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн дэд дарга, Ажлын албаны ...

Зорилго, хүрээ
Зорилго, хүрээ

Боловсролын чанарын баталгаажуулалт, менежмент, хөгжилтэй холбоотой эмпирик судалгааны өгүүллийг хүлээн авч, хэвлэхийг урьтал болгоно. Бүх шатны ...

Хянан магадлагаа
Хянан магадлагаа

“Боловсролын магадлан итгэмжлэл” сэтгүүлд ирүүлсэн бүх бүтээлд хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийнэ. Хянан магадалгааг нэрээ нууцалсан хоёроос ...

Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл
Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл

Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл Монгол, англи хэл дээрх судалгааны өгүүлэлтэйШаардлага хангасан өгүүллийг тухай бүрд нь онлайнд байршуулна. ...

"Чанарын дотоод баталгаажуулалт" цахим сургалтын материалууд
"Чанарын дотоод баталгаажуулалт" цахим сургалтын материалууд

INQAAHE-ийн сургагч багш нарын сургалтын слайд           INQAAHE mon/eng      ...