Соёл Урлагийн Их сургуулийн ахиц дэвшлийн тайланд үнэлгээ, дүгнэлт хийх шинжээчийн баг сургууль дээр ажиллаж байна.

Соёл Урлагийн Их сургуулийн ахиц дэвшлийн тайланд үнэлгээ, дүгнэлт хийх шинжээчийн баг сургууль дээр ажиллаж байна.