Холбоо барих


2017.02.22

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн "ҮНДЭСНИЙ ШИНЖЭЭЧ БЭЛТГЭХ" сургалт 2017 оны 2 дугаар сарын 22-нд Багшийн хөгжлийн ордны 405 тоот танхимд зохион байгуулагдлаа. Сургалын зорилго нь БМИҮЗ-ийн шинжээчээр томилогдсон шинэ шинжээч болон шинжээчдэд нэр дэвшигчдийг сургалтанд хамруулж, мэргэшүүлэх, тэднийг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд татан оролцуулах мөн тус сургалтаар дамжуулан Байгууллагын сургалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийх, зөвлөн туслах чадвартай үндэсний шинжээчдийг бэлтгэх юм. Сургалтанд 2014 онд БМИҮЗ-ийн шинжээчийн эрх авсан болон шинжээчдэд нэр дэвшигч нийт 60 гаруй шинжээчид хамрагдав. Энэхүү сургалтын үеэр хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдийг хүргэж байна.

БСШУСЯамны Дээд боловсролын хэлтсийн дарга Т.Амаржаргалан "Боловсролын чанарын баталгаажилт, Төрийн бодлого"

БМИҮЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг "Магадлан итгэмжлэлийн бодлого, эрх зүйн шинэчлэл"

БМИҮЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг "Дотоод чанарын баталгаажууллын тогтолцоо"

БМИҮЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

ДБСМН-ийн тэргүүн С.Батхуяг "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн стандартууд

БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн Б.Мядагмаа "Дээд боловсролын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

БМИҮЗ-ийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг "Шинжээчийн үнэлгээний тайлан боловсруулах", "Шинжээчийн үнэлгээ хийх аргачлал /PDCA/"

АШУҮИС-ийн тэнхимийн эрхлэгч С.Наранчимэг "Шинжээчийн үлгэр дуурайлал"

БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн Б.Мядагмаа "Шинжээчийн багийн үүрэг, хариуцлага"

ЗГХЭГ-ын референт Б.Батсайхан "Шинжээчийн сэтгэл зүй"


2016.12.27

Дээд боловсролын сургалтын 80 байгууллагуудын дотоод чанарын баталгаажуулал хариуцсан нийт 100 мэргэжилтнүүдэд зориулсан "Дотоод чанарын баталгаажуулал" сэдэвт сургалт 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, технологийн их сургууль дээр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалтын үеэр хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдийг хүргэж байна.

Эс Эф Си Эс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Л.Тунгалаг "Чанар-Стандарт-Тохирлын үнэлгээ"

БМИҮЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг "Чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо"


АШУҮИС-ийн ЗХШҮА ахлах арга зүйч О.Болорсайхан "Дотоод чанарын баталгаажуулал"

БМИҮЗ-ийн Ижилсэх түншлэл хөтөлбөрийн зохицуулагч Г.Орхон "Сургалтын үйл явц, шалгалт үнэлгээг, сурахуйн зорилтот үр дүнтэй уялдуулах нь"


2016.06.10

Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ /INQAAHE/-ний 2016 оны ээлжит хурал Фижи улсад 2016 оны 5 дугаар сарын 22-24-ний өдрүүдэд, Ази–Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ байгууллагын 2016 оны ээлжит хуралт Фижи улсад 2016 оны 5 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Энэхүү хурлын тайлантай танилцана уу.

INQAAHE BIENNIAL FORUM REPORT May 22 – 24, 2016 International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) Forum report Hosted by Fiji Higher Education Commission2016.06.10

БСШУ-ны сайдын 2016 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/38 дугаар тушаалаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2016 оны 5 дугаар сарын 02-ноос 06-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын Берлин хотноо ажиллаж, Ижилсэх түншлэлийн хамтын ажиллагааны гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нарийвчлан хэлэлцэж, ASIIN e.V. зохион байгуулсан “Чанарын удирдлага ба магадлан итгэмжлэлийн далд боломж нь ирээдүйн дээд боловсролын амжилтын үндэс” сэдэвт олон улсын хуралд оролцож, Берлиний Техникийн их сургуульд айлчилж, магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, туршлага судлав. Энэхүү олон улсын хурлын үеэр тавигдсан илтгэлүүдийг та бүхэнд хүргэж байна.

>>> ASIIN International Conference Part 1 <<<

1. ASIIN

Structure and Operating Fields of ASIIN by Dr. Thomas Lichtenberg


The ASIIN model for institutional accreditation – approach and assessment by Dipl.-Kulturw. Jana Möhren

The standards and procedures of an ASIIN programme accreditation by Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt

Enhancing permeability and lifelong learning: Certification of further education offers by Dipl.-Kulturw. Jana Möhren

2. EQANIE

EQANIE accreditation and the International Accreditation context by Dr. Iring Wasser


The new EQANIE Programme Outcomes and the role of Learning Outcomes in the EQANIE Accreditation Process by Prof. Dr. Olaf Zukunft

Lessons Learned and Changes Implemented in the Frame of an Euro-Inf Accreditation Procedure by Johann Gamper

Administrative Framework and Useful Basics for Preparing the Self Assessment by Jana Moehren

3. Main conference

Quality Management in Higher Education the Mystery of its Untapped Potential by Dr. Iring Wasser

Higher Education Quality Management as a Policy Tool The View of the European Commission By Mette Moerk Andersen

Higher education quality management Reflection for the Advancement of the European Higher Education Area By Van Damme

Quality Management and Regional Cooperation in the ASEAN region by Marc Wilde, DAAD


The prospective potential of quality assurance in Latin America by María José Lemaitre


The untapped potential of Quality Management and Accreditation in Africa by Stefan Bienefeld


Quality Management of Higher Education as a New Tool for International Development Policies by Dr. Karola Hahn

How can we better communicate the results of QA in Higher Education to the political realm and to the media? by Dr. Padraig Walsh

How to make quality assurance matter for the employment sector – a contribution from the university continuing education perspective by EUCEN

Mobility of graduates and the development of suitable national qualification frameworks by Prof. Dr. Micha Teuscher

Recognition challenges in a fast-changing world: the ENIC-NARIC network by Claudia Gelleni


QA and Recognition of Qualifications –the Contribution of the European QualityAssurance Register by Colin Tück

Feasible options for building evidence on learning outcomes by Professor Hamish Coates


TUNING and its new focus on achieved learning outcomes by Robert Wagenaar


Accreditation and the Ranking Discussion – Illustrated by U-Multirank by Prof. Dr. Frank Ziegele


Enhancing (e)Learning through (e)Assessment: The TeSLA project by Dr. Ana Elena Guerrero


>>> ASIIN Inetrnational Conference Part 2 <<<

1. ENAEE Pre-workshop

Quality in engineering education by Bernard Remaud


Hot Issues in Accreditation of Engineering Education ENAEE Label by Timur Dogu & Jean-Claude Arditti

The International Dimension of Engineering Programme Accreditation by Denis McGrath and Hu Hanrahan

Challenges for Engineering Programme Accreditation by Dr.-Ing. Martin Molzahn


2. Main Conference

Quality Management in the Value Chain of a University by Gerhard Müller


Quality Assurance and Accreditation of HE in the United States by Judith Eaton


2015.11.05

БСШУЯ, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Монгол Германы Технологийн их сургууль хамтран "TEACHING EVALUATION" /Сургалтын үнэлгээ/ сургалт семинарыг 2015 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр БСШУЯ-ны 401 тоот хурлын танхимд зохион байгууллаа. Тус сургалт, семинарын үеэр тавигдсан илтгэлүүдийг та бүхэнд хүргэж байна.

Session_1_final.pdf

Session_2_final.pdf

Session_3_final.pdf

Breakoutsession_final.pdf

HE_Management_RWTH_Aachen_University.pdf


2015.02.05

2015 оны 1 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдийн"Олон улсын магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалт" сэдэвт сургалт семинарын илтгэл татах

ASIIN-ын гүйцэтгэх захирал Iring Wasser “Монголд яагаад олон улсын магадлан итгэмжлэл хэрэгтэй вэ?

ASIIN-ы олон улсын оффисын дарга Jana Mohren “ASIIN-ын магадлан итгэмжлэх процедур – магадлан итгэмжлэлийн процесс"

ASIIN-ы гүйцэтгэх захирал Dr. Iring Wasser -ASIIN-ын магадлан итгэмжлэх процедур – танилцаж, багцаалсан дүгнэлт",

ASIIN-ы олон улсын оффисын дарга Jana Mohren “Өөрийн үнэлгээний тайлан болон хөндлөнгийн экспертүүдэд зориулсан ASIIN-ы магадлан итгэмжлэх үндсэн шалгуур“

EQANIE-ы ерөнхийлөгч, Берлиний TU-ын дэд ерөнхийлөгч Hans-Ulrich Heiss “Пан Европын чанарын үнэлгээ хийх ASIIN-ы сүлжээ – Монголын дээд боловсролын байгууллагууд хэрхэн ашигтай ажиллах вэ? Мэдээлэл – Компьютерийн шинжлэх ухааны зэрэг олгох хөтөлбөрт ASIIN-ы зүгээс хийх Европын магадлан итгэмжлэл"

ASIIN-ы гүйцэтгэх захирал Dr. Iring Wasser “Европын дээд боловсролын салбарт байдаг шалгарсан практик – Сургалтын үр дүн – түүний модулийн агуулга болон дипломын хавсралтанд тусгагдсан байдал “

Тайлбар: Германы Инженер, мэдээлэлзүй, байгалийн ухаан, математикийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх агентлаг /ASIIN e.V./, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд тавигдах шалгуурын үзүүлэлтийг танилцуулах сургалт семинарыг БСШУЯ, Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл", Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл, Германы Инженер, мэдээлэлзүй, байгалийн ухаан, математикийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх агентлаг /ASIIN e.V./,), Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль хамтран 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд ШУТИС-ийн төв номын сангийн 604 тоот хурлын танхимд зохион байгууллаа. Энэхүү семинарийн илтгэлүүдийг /PDF/ форматаар татаж авхаар байршууллаа.


2014.04.10

2014 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн "Монгол улс дахь дээд боловсролын чанарын баталгаажууллын тогтолцоо" семинарын илтгэл татах

БШУЯ-ны СБТГ-ын дарга Б.Насанбаяр "UNESCO ангилал (ISCED) Хөтөлбөрийн шинэчлэл"

МУИС-ийн ЮНЕСКО-ийн Боловсролын олон улсын стандарт ангиллын дагуу шинэчилсэн хөтөлбөрийн индекс

АХБ-ны зөвлөх Сузанна Караханян, Р.Бат-Эрдэнэ "Чанарын баталгаажуулал, магадлан итгэмжлэл: тогтолцооны шинэчлэл"

СЭЗДС-ийн дэд захирал Д.Батжаргал "Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн туршлага"

ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн ЦХӨХ-ийн тэргүүлэх профессор Б.Сэргэлэн "Инженерийн хөтөобөрийн олон улсын магадлан итгэмжлэл Germany, ASIIN"

Тайлбар: Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр БШУЯ-нд хэрэгжиж буй “Дээд боловсролын шинэчэлийн төсөл"-ийн хүрээнд магадлан итгэмжлэлийн олон улсын зөвлөх, Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын олон улсын сүлжээ /INQAAHE/-ний дэд ерөнхийлөгч Сузанна Караханян, Магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөх Р.Бат-Эрдэнэ нар Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлтэй хамтран дээд боловсролын чанарыг сайжруулан шинэ шатанд гаргахаар ажиллаж байгаа билээ.

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд “Монгол улс дахь дээд боловсролын чанарын баталгаажууллын тогтолцоо" сэдэвт семинарыг БШУЯ, АХБ, МХЕГ болон бүх их, дээд сургуулидын 250 гаруй төлөөллүүдийг хамруулан 2014 оны 4 дүгээр сарын 09-ны өдөр Чингис зочид буудалд зохион байгууллаа. Энэхүү семинарийн илтгэлүүдийг /PDF/ форматаар татаж авхаар байршууллаа.


2014.03.17

2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн сургалтын материал татах

"Дотоод чанарын баталгаажуулалт" эхний өдрийн сургалт /монгол хэл/ /PDF/

"Internal quality assurance of HEIs' day 1 of training /englsih/ /PDF/

"IQA workshop materials" english & mongolian

2014 оны 3 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдийн сургалтын материал татах

"Дотоод чанарын баталгаажуулалт" хоёрдахь өдрийн сургалт /монгол хэл/ /PDF/

"Internal quality assurance of HEIs' day 2 of training /englsih/ /PDF/

"IQA workshop materials -Infrastructure and roles" mongolian

"IQA workshop materials -Infrastucture and roles" english

2014 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн сургалтын материал татах

"Дотоод чанарын баталгаажуулалт" гуравдахь өдрийн сургалт /монгол хэл/ /PDF/

"Internal quality assurance of HEIs' day 3 of training /englsih/ /PDF/

"IQA workshop materials - Design and Academic Program" mongolian & english

"IQA workshop materials - Self assessment report for HEIs" mongolian & english

Тайлбар: Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийн хүрээнд Магадлан итгэмжлэлийн олон улсын зөвлөх, Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагуудын олон улсын сүлжээ /INQAAHE/-ний дэд ерөнхийлөгч Сузанна Караханян, Магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөх, дээд боловсрол судлаач Р.Бат-Эрдэнэ нар магадлан итгэмжлэгдсэн 30 гаруй сургуулийн аудит хариуцсан 45 орчим мэргэжилтнүүдэд "Дотоод чанарын баталгаажуулалт" сэдэвт 3 удаагийн сургалтыг 2014 оны 2 дугаар сарын 28, 3 дугаар сарын 5,6 болон 12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтын үеэр ЭМШУИС-ийн ерөнхий аудитор П.Цэдэн, ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн сургуулийн тэргүүлэх профессор Б.Сэргэлэн, СЭЗДС-ийн дэд захирал Д.Гэрэлмаа нар олон улсын магадлан итгэмжлэл болон сургуульдаа нэвтрүүлсэн чанарын баталгаажууллын системийн талаар илтгэл тавилаа. Тус сургалт нь дээд боловсролын байгууллагын чанарын баталгаажууллын уялдаа холбоо, чанарын менежмент түүний бодлого, процедурыг хэрхэн боловсруулах зэрэг асуудлын хүрээнд боллоо.

Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэл" төсөлтэй танилцах бол энд дарна уу.


2014.03.17

"ACBSP –ийн гүйцэтгэх захирал Дуглас Вьехлэнд –ийн ACBSP-ийн 8-р бүсийн үйл ажиллагааны талаарх илтгэл" /PDF/

"ACBSP –ийн гүйцэтгэх захирал Дуглас Вьехлэнд-ийн Бизнесийн сургуулиудын нийгмийн хариуцлагын талаарх илтгэл" /PDF/

"СЭЗДС-ийн дэд захирал Д.Батжаргал-ын илтгэл" /PDF/

"АХБ-ны олон улсын зөвлөх Сузанна Караханян, Р.Бат-Эрдэнэ нарын илтгэл" /PDF/

"ACBSP-ийн шинжээч Диана Бандоу-ийн илтгэл" /PDF/

"ACBSP-ийн Стандарт 1&2 -ийн талаар СЭЗДС-ийн илтгэл" /PDF/

"ACBSP-ийн Стандарт 3-ийн талаар СЭЗДС-ийн илтгэл" /PDF/

Тайлбар: Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, АНУ-ын Бизнесийн сургууль, сургалтын хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх зөвлөл (ACBSP), СЭЗДС-тай хамтран ACBSP-ийн 8-р бүсийн хурлыг 2014/03/13-14-ний өдрүүдэд “Олон улсын магадлан итгэмжлэл" сэдвийн дор Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Энэхүү олон улсын хурал, семинарийн илтгэлүүдийг /PDF/ форматаар татаж авхаар байршууллаа.


2013.03.15

"Магадлан итгэмжлэл" олон улсын сургалт, семинарын файл /2013/ татах /PDF/

Тайлбар: БШУЯ, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, АНУ-ын Бизнесийн сургууль, сургалтын хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх зөвлөл (ACBSP)-тэй хамтран 2013/03/14 -ний өдөр зохион байгуулсан “Магадлан Итгэмжлэл" сэдэвт хоёрдахь удаагаа зохион байгуулсан олон улсын сургалт, семинарын файл /PDF/.


2012.02.14

"Магадлан итгэмжлэл" олон улсын сургалт, семинарын файл /2012/ татах /PDF/

Тайлбар: БСШУЯ, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, АНУ-ын Бизнесийн сургууль, сургалтын хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх зөвлөл (ACBSP)-тэй хамтран 2012/02/08-09 ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Магадлан Итгэмжлэл" сэдэвт олон улсын сургалт, семинарын файл /PDF/.