Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа Политехник коллежд байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн ахиц дэвшилд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх баг ажиллаж байна.

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа Политехник коллежд байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн ахиц дэвшилд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх баг ажиллаж байна.