Сэтгэл ханамжийн судалгаатай танилцана уу. 2022.04.07

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр шинээр нээх хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд ажилласан шинжээчдэд сургалт зохион байгуулсан билээ. Энэхүү сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаатай танилцана уу.