СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 35 ДУГААР СУРГУУЛЬ, “ЭРДМИЙН ХӨТӨЧ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургууль, “Эрдмийн хөтөч” цогцолбор сургуулийн 12 дугаар ангийн суралцагчдад “Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, хөтөлбөрийг сонгон суралцахын ач холбогдол” сэдвээр уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтын эцэст “Сургалтын байгууллагын тулгамдсан асуудлыг тодруулах хүчин зүйлсийн судалгаа”-г оролцогчдоос авлаа. Тус уулзалтад 35 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн 75, “Эрдмийн хөтөч” цогцолбор сургуулийн 120, нийт 195 суралцагч хамрагдсан байна.