СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДАД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн харьяа Ахлах сургуулийн сургуулийн 12 дугаар ангийн суралцагчдад “Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, хөтөлбөрийг сонгон суралцахын ач холбогдол” сэдвээр уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтад нийт 165 суралцагч хамрагдсан байна.