Видео мэдээлэл

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл
Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний ЗөвлөлЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг
ЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг

 2020 оны 4 сарын 28-ны өдөр “Хямралын үеийн дээд боловсролын салбар дахь сорилт” сэдэвт цахим ...

CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар
CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар

 CPSC байгууллагаас зохион байгуулж буй цахим сургалтад хамрагдаж буй та бүхэнд сургалтын гэрчилгээ авах зааврыг ...