Танилцуулга зөвлөмж

Монгол Улсын Консерваторид БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна
Монгол Улсын Консерваторид БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна

 Монгол Улсын Консерваторид БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна. Тус сургууль 2 дахь удаагаа ...

ЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг
ЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг

 2020 оны 4 сарын 28-ны өдөр “Хямралын үеийн дээд боловсролын салбар дахь сорилт” сэдэвт цахим ...

CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар
CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар

 CPSC байгууллагаас зохион байгуулж буй цахим сургалтад хамрагдаж буй та бүхэнд сургалтын гэрчилгээ авах зааврыг ...

"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СЭТГҮҮЛ ТУСГАЙ ДУГААР
"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СЭТГҮҮЛ ТУСГАЙ ДУГААР

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе ! БМИҮЗ-өөс эрхлэн гаргадаг “Боловсролын магадлан итгэмжлэл” сэтгүүлийн тусгай дугаар ...