Удирдах зөвлөл хуралдлаа

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Удирдах зөвлөл хуралдлаа. Хурлаар дээд боловсролын долоон сургалтын байгууллага, мэргэжлийн боловсролын зургаан сургалтын байгууллага, ерөнхий боловсролын нэг сургуулийн магадлан итгэмжлэлийг хэлэлцэж шийдвэр гаргалаа.