Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн хүсэлт авч эхэлнэ.

"Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай" Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/160 тоот тушаал гарсантай холбоотойгоор урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн хүсэлт хүлээн авах хугацааг 2022 оны 10 дугаар сарын 01 өдрөөс эхлүүлж байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн урьчилсан магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлтийг ЭНД дарж татна уу.