Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн чиглэлээр өөрийн үнэлгээний баг болон шинжээчдийг чадавхжуулах сургалт

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас 2021 оны 11 сарын 18-ны өдөр Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн чиглэлээр өөрийн үнэлгээний баг болон шинжээчдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулна. 

Сургалтад бүртгүүлсэн оролцогчид 2021.11.18-ны 13:45-д Багшийн хөгжлийн ордны 2 давхарт 202 тоотод бүртгэлээ баталгаажуулан суудлаа эзэлнэ үү.