УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагын төсөлд санал авч байна.

УМИ шалгуур, шаардлагын төсөлтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

Шалгуур, шаардлагын төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу.