Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл буюу шинээр хөтөлбөр нээх хүсэлт хүлээн авч байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад урьдчилсан магадлан итгэмжлэл буюу шинээр хөтөлбөр нээх хүсэлтийг хүлээн авч байна. Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 15 хүртэл