ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨМЖ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Авлигатай тэмцэх газрын даргын Төрийн байгууллагын удирдлага, ажилтан, албан хаагчдад зориулсан "ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨМЖ"-ийг танилцуулж байна.Боловсролын салбар дахь авлигыг таслан зогсоох, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах, тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах, салбарын багш ажилтан, удирдах албан тушаалтанд авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийслэлийн авто замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор энэхүү зөвлөмжийг мөрдөж, хамтран ажиллацгаая.