Хамтарсан магадлан итгэмжлэл хийж байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл ХБНГУ-ын магадлан итгэмжлэлийн ACQUIN байгууллагатай хамтарсан магадлан итгэмжлэлийг МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн "Багш, гадаад хэлний боловсрол" /Англи хэл/, "Багш гадаад хэлний боловсрол /Герман хэл/" хөтөлбөрүүд дээр хийх бөгөөд 2021.05.19-21-ний өдрүүдэд Монгол, Германы хамтарсан шинжээчийн баг ажиллах юм.