Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежийн “Сантехник, халаалт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн техникч” хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний багт зөвлөмж өглөө

Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежийн “Сантехник, халаалт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн техникч” хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний багт тайланг сайжруулах талаар Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны ахлах шинжээч Б.Оюунцэцэг зөвлөмж өгч ажиллалаа.