Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежийн удирдлага, багш, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежийн удирдлага, багш, ажилчдад Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор О.Янжмаа "Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, үр нөлөө, хамтын ажиллагаа" сэдвээр сургалт хийлээ.