Ховд их сургуульд сургалт зохион байгуулж байна.

Ховд их сургуулийн удирдлага, багш, ажилчдад Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор О.Янжмаа "Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн хамтын ажиллагаа, магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол" сэдвээр танилцуулга сургалт хийж байна.