Холбоо барих

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур шинэчлэгдэж байна.