Холбоо барих

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур шинэчлэгдэж байна.