“Хямралын үед Дээд Боловсролын чанарыг баталгаажуулах нь” онлайн сургалтын зарАНУ-ын Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх зөвлөл-CHEA байгууллагаас 2020 оны 5-р сарын 6-ны 20:00 (Монголын цагаар) цагаас “Хямралын үед Дээд Боловсролын чанарыг баталгаажуулах нь” сэдэвт цахим хурлыг зохион байгуулах гэж байна. Суудлын тоо хязгаартай буюу эхний 250 хүн бүртгүүлэх боломжтой. Тус сургалтыг сонирхсон дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багш мэргэжилтнүүд дараах холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

https://bit.ly/2xItbma