Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн Увс аймаг дахь салбар сургуульд сургалт зохион байгууллаа.

Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн Увс аймаг дахь салбар сургуулийн удирдлага, багш, оюутнуудад Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор О.Янжмаа "Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, үр нөлөө, хамтын ажиллагаа" сэдвээр сургалт хийлээ.