“Цахим сургалтын үнэлгээний арга зүй: онол ба хэрэглээ” сургалт

Боловсролын салбарын цахим шилжилт эрчимжиж байгаатай холбогдуулан Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн оролцогч талуудад зориулан “Цахим сургалтын үнэлгээний арга зүй: онол ба хэрэглээ” цахим сургалтыг 2022 оны 3-р сарын 15-ны 15:00-17:00 цагт зохион байгуулна. Уг сургалтыг ХБНГУ-ын Кемниц хотын Техникийн Их Сургуулийн зочин профессор, ахлах судлаач Т.Уранчимэг удирдах ба сургалт нь онол практик, хэлэлцүүлэг хэсэгтэй явагдана. 

Бүртгүүлэх холбоос: https://forms.gle/nkeb7SVnqk6i...