Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс “Чанарын хөндлөнгийн баталгаажуулалтын шинэ эрин” гарын авлагыг та бүхний хүртээл болгож байна.