Шилдэг шинжээч шалгаруулалтын удирдамжтай танилцана уу.

- Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн "Чадварлаг шинжээч - чанартай боловсрол" зорилгын хүрээнд боловсролын байгууллага, хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, боловсролын чанарыг тасралтгүй сайжруулахад хамтран ажиллаж буй шинжээчийг урамшуулах

- Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн хөгжил, төлөвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, Нийгэм, салбартаа манлайлж, үлгэр дуурайл болсон шинжээчийн үүрэг, ёс зүй, нэр хүндийг түгээн дэлгэрүүлж, "Оны шилдэг шинжээч"-ийг тодруулах зорилгоор "Оны шилдэг шинжээч" шалгаруулалтыг зохион байгуулна. 

Оны шилдэг шинжээч шалгаруулах удирдамж