Шинжээчийн сургалт зохион байгууллаа.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас "Шинжээчийн сургалт" зохион байгууллаа.  Сургалтад Шинжлэх ухааны академиас-20, Соёл Урлагийн Их Сургууль, Монгол Улсын  Их Сургууль, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль болон боловсролын бусад байгууллагуудын төлөөлөл оролцлоо.