Шинжээчийн сургалт зохион байгуулна

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс шинээр нээх хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд ажилласан шинжээчидтэй хийх уулзалт, хэлэлцүүлэг, сургалт, туршлага солилцох үйл ажиллагаанд урьж байна.