"Шинжээч оюутан" сургалт зохион байгуулна.

"Шинжээч оюутан" сургалтыг 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулна. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн багийн бүрэлдэхүүнд оюутан, төгсөгч, ажил олгогчдын төлөөллийг оролцуулдаг бөгөөд шинжээч оюутнуудад зориулсан ээлжит сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.

"Шинжээч оюутан" -аар ажиллах сонирхолтой оюутнууд дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfeyvDWHmtzjx.../viewform