Энхболдын БОЛД


Албан тушаал: Үндэсний Мэдээллийн Төвийн судлаач

Мэргэжил: Олон улсын харилцаа

Боловсролын зэрэг: бакалавр

Төгссөн сургууль: Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургууль