Эрдэм шинжилгээний хурлын урилга, хөтөлбөр

Монгол улсын их, дээд сургуулиудад хэрэгжүүлж буй бакалаврын боловсролын сургалтын хөтөлбөр судлалын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал эрдэм шинжилгээний хурлын урилга, хөтөлбөртэй танилцана уу.Эрдэм_шинжилгээний_хурлын_хөтөлбөр.pdf