ЮНЕСКО-ийн Дээд Боловсролын Цуврал Ярианы ээлжит дугаар “Эрх тэгш байдал ба эмзэг бүлэг” (Equity and Vulnerable Groups) сэдэвт вэбинар

ЮНЕСКО-ийн Дээд Боловсролын Цуврал Ярианы ээлжит дугаараар “Эрх тэгш байдал ба эмзэг бүлэг” (Equity and Vulnerable Groups) сэдэвт вэбинар хэлэлцүүлэг 2022 оны 2 дугээр сарын 10-ны өдрийн Пүрэв гарагт Улаанбаатарын цагаар 21:00- 22:00 цагийн хооронд ZOOM платформоор зохион байгуулагдана.


Хэлэлцүүлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.

https://events.unesco.org/even...

Өмнөх дугаар болох “Их сургуулиуд ба тогтвортой хөгжил” (Universities and the Sustainable Development Goals) хэлэлцүүлгийг доорх холбоосоор нэвтрэн үзнэ үү.