Үндэсний Мэдээллийн Төв гарын авлага орчуулагдан хэвлэгдлээ.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь ЮНЕСКО-ийн Ази-Номхон далайн бүс нутгийн боловсролын товчооноос эрхлэн гаргасан Үндэсний Мэдээллийн Төв гарын авлагыг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл орчуулан гаргалаа. 

Гарын авлагын цахим эхтэй эндээс танилцана уу.