Үндэсний Мэдээллийн Төв гарын авлагыг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр орчуулан гаргалаа

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь ЮНЕСКО-ийн Ази-Номхон далайн бүс нутгийн боловсролын товчооноос эрхлэн гаргасан Үндэсний Мэдээллийн Төв гарын авлагыг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр орчуулан гаргалаа.