"Үндэсний мэдээллийн төв" танилцуулга видео

Европын холбооны санхүүжилттэй Reco Asia төслийн хүрээнд "Дээд боловсролын эрдмийн зэргийг хүлээн зөвшөөрөх- Үндэсний мэдээллийн төв" -ийн танилцуулга видеог бэлтгэн хүргэж байна.