Өглөөний уулзалт зохион байгуулна

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл "Чадварлаг шинжээч - Чанартай боловсрол" зорилгын хүрээнд туршлагатай шинжээчидтэй уулзах өглөөний уулзалтыг 2021 оны 9 сарын 15-ны өглөө 07:00 цагт зохион байгуулна.