2020 оны жилийн ажлын тайлан

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны 2020 оны жилийн тайланг сэтгүүл хэлбэрээр хүргэж байна.