ACBSP БАЙГУУЛЛАГЫН 8-Р БҮСИЙН НАМРЫН ХУРАЛ БОЛНО

АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх зөвлөл (ACBSP) байгууллагын 2022 оны 8-р бүсийн намрын хурлыг Казахстан-Британийн Техникийн Их Сургууль 2022 оны 11 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд “Celebrating collaborative alliances: Stronger together” сэдвийн хүрээнд цахимаар зохион байгуулна.

Дараах холбоосоор нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

https://region8.acbspconferenc...