Холбоо барих

2020.04.07

CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан “Аж үйлдвэрийн IV хувьсгалд Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын байгууллага бэлэн үү?” сэдэвт цахим сургалт         сургалт 1сургалт 2