CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах зааварCPSC байгууллагаас зохион байгуулж буй цахим сургалтад хамрагдаж буй та бүхэнд сургалтын гэрчилгээ авах зааврыг зургийн хамт хүргэж байна. /Зураг бүрийн дор тайлбар оруулав./