"MNS ISO 9001:2016 - Чанарын менежментийн тогтолцоо, шаардлага" сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын алба “MNS ISO 9001:2016 - Чанарын менежментийн тогтолцоо, шаардлага” сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна.