Холбоо барих

Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн зэрэг Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо Магадлан итгэмжлэлийн дуусах огноо
1

Г.В Плехоновын нэрэмжит ОХУ-ын эдийн засгийн их сургууль

Эдийн засаг ба удирдлага Бакалавр 2005 2027