​Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Сургуулиар

Сургуулийн нэр

ОУ-ын байгууллагын нэр

Хөтөлбөрийн тоо

Нийт хөтөлбөрийн тоо

Бакалавр

Магистр

Төрийн өмчийн

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

ASIIN

2

-

2

2

Монгол Улсын Боловсролын их сургууль

ASIIN

2

-

2

3

Монгол Улсын их сургууль

ACBSP

11

-

14

ASIIN

3

-

4

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ACBSP

6

-

7

ABET

1

-

5

Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

ACBSP

7

8

20

ASIIN

2

1

ABET

2

-

Төрийн өмчийн сургуулийн дүн

36

9

45

Төрийн бус өмчийн

6

Идэр их сургууль

ACBSP

3

1

4

7

Мандах их сургууль

ACBSP

3

-

3

8

Отгонтэнгэр их сургууль

ACBSP

4

-

4

9

Санхүү эдийн засгийн их сургууль

ACBSP

7

3

10

10

Сан их сургууль

ACBSP

5

1

6

11

Сэрүүлэг их сургууль

ACBSP

4

-

4

12

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

ACBSP

7

-

7

13

Этүгэн их сургууль

ACBSP

5

-

5

14

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль

ACBSP

4

-

4

15

Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль

ACBSP

7

-

7

Төрийн бус өмчийн сургуулийн дүн

49

5

54

НИЙТ ДҮН

85

14

99

2012-2018 онд олон улсад магадлан итгэмлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн дүн

Төрийн өмчийн сургууль

Төрийн бус өмчийн

сургууль

ДҮН

Их сургуулийн

Дээд сургуулийн

Их сургуулийн

Дээд сургуулийн

Бакалавр

36

0

38

11

85

Магистр

9

0

5

0

14

Нийт хөтөлбөрийн тоо

45

0

43

11

99

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаар

Олон улсын байгууллагын нэр

Бакалавр

Магистр

ABET /АНУ-ын Инженер, технологийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл

3

0

ASIIN /ХБНГУ-ын Инженер, мэдээллийн технологи, математик, байгалийн шинжлэх ухааны хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/

9

1

ACBSP /АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл/

74

12

ДҮН

86

13

99