ШИНЖЭЭЧИЙН АНКЕТ ТАТАХ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 05 тоот “Шалгуур, шаардлагыг шинэчлэн батлах тухай” тогтоолоор батлагдсан шинэ шалгуур шаардлагыг танилцуулах сургалтыг БМИҮЗ-д шинжээчээр ажиллах эрх авсан шинжээчдэд үе шаттай зохион байгуулж байгаа юм. Энэ сургалтаар дамжуулан Байгууллагын сургалтын үйл ажиллагаан дээр дүн шинжилгээ хийх, зөвлөн туслах чадвартай үндэсний шинжээчдийг бэлтгэх зорилготой юм.

Та БМИҮЗ-ийн шинжээч эсвэл шинжээч болох хүсэлтэй бол БМИҮЗ-ийн ШИНЖЭЭЧ гишүүнээр элсэн өөрийн мэдлэг, боловсрол ур чадвараа хуваалцан, Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн төлөө хамтран зүтгэнэ үү. БМИҮЗ-ийн шинжээчид тавих шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэй энд дарж танилцана уу. Тус сургалттай холбоотой мэдээллийг БМИҮЗ-ийн ажлын албаны 7010-9391 утсаар холбогдон лавлана уу.

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЖЭЭЧИЙН АНКЕТ ТАТАХ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ШИНЖЭЭЧИЙН АНКЕТ ТАТАХ