TIMES HIGHER EDUCATION (THE) CЭТГҮҮЛ 2022 ОНЫ ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ЖАГСААЛТЫГ ГАРГАЛАА

2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр Их Британийн Times Higher Education (THE) сэтгүүл 2022 оны дэлхийн шилдэг залуу их, дээд сургуулиудын эрэмбийг зарлажээ. Жагсаалтад сүүлийн 50 жилийн дотор байгуулагдсан 74 улс, бүс нутгийн 539 их, дээд сургууль орсон нь өнгөрсөн оныхоос 13 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Тус эрэмбийг гаргахад сургалт, судалгаа, эшлэл, олон улсад танигдсан байдал, үйлдвэрлэлийн орлого гэсэн таван үндсэн чиглэлийн 13 шалгуурыг ашигладаг.

Жагсаалтыг бүрэн эхээр нь эндээс үзнэ үү.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

1