UMAP ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДЫН АНХААРАЛД

Ази-Номхон далайн их, дээд сургуулиудын мобилити (UMAP) холбооны Монгол Улс дахь гишүүн сургуулиуд холбооноос зарласан хөтөлбөрүүдэд оюутан, суралцагчдаа идэвхтэй хамруулна уу.

Хөтөлбөрүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг usco2.umap.org хуудаснаас авна уу.

UMAP холбооны Монгол Улс дахь Үндэсний ажлын алба