Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, хөтөлбөрийн мэдээлэл

Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд зориулан магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль, хөтөлбөрийн мэдээллийг цувралаар хүргэж байна. QR кодыг уншуулан магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрүүдтэй танилцана уу.